Möte för unga vuxna och äldre unga i IOGT-NTO-rörelsen

Tack till alla som bidrog till att göra konferensen till verklighet!

#framtidentillhöross

All ny information finns på facebook. Här bredvid kan du se de senaste uppdateringarna.

Vi är framtiden,

och framtiden tillhör oss!

Framtiden tillhör oss var en konferens för unga vuxna och äldre unga inom IOGT-NTO-rörelsen, som genomfördes för första gången  i Uppsala den 21-22 april 2018.

 

Många unga iggisar och äldre ungdomar inom nykterhetsrörelsen hamnar ofta i osäkerhet och oklarhet i sitt engagemang och medlemskap runt övergångsålder. Därför samlades vi i Uppsala den 21-22 april för att utbyta erfarenheter, prata om våra utmaningar och hitta möjligheter till utveckling inom just det här området.

 

Efter träffen sammanställdes insikter och åsikter från helgen med arrangörernas erfarenheter i en rapport, som presenterar lösningar på hur fler unga ska kunna engagera sig i rörelsen. Rapporten har även en del där metoden beskrivs så att fler FTO-konferenser ska kunna göras om någon vill.

 

Accent intervjuade Lovisa Bengtsson, en av arrangörerna, och fick en förklaring av vad vill vi göra och varför! Läs mer

Från UNF till IOGT-NTO, hur sker övergången?

Möte för unga vuxna och äldre unga i IOGT-NTO-rörelsen